JANUARI
Gräsharens midsommarfirande!
Vi samlas klockan 14 eventuellt blir det ingen midsommarstång.
Corona anpassad version
Gräshars Spelen 2021
En återkommande succé på Gräsharen.
Kan komma att utgått på grund av Coronan
Fisketävling och kräftfest! 7 augusti
Samling klockan 14.
Avslutas med kräft/surströmmings-fest
Städdag höst!! 11 septeber
Grupp 1 ansvarar för käk.
Avslutas med informationsmöte.
Städdag Lör 5 Juni 10:00
Grupp 1 ansvarar för fika.
Årsmöte 2021-06-05
Årsmötet GMBK hålles under dagen
Djuphamsvikens medlemsmöte
Plats GMBK klubbhus kl.13:30
GMBK Årsmötes handlingar OBS Ej Uppdaterad2021
Kallelse
Till Gävle motorbåtsklubbs Årsmöte Den 5 juni 2021kl. ca:12:30
Plats Gräsharen

I ut skicket finns följande
1. Verksamhets berättelse för 2020
2. Dagordning för mötet

GBF Gästriklands Båtförbund
önskan hjälp för framtida medverkan att utveckla kust landstigningsplatser, för ett mer aktivt nyttjande.
Foto: R. Maltanski