Kontakt  
Ordförande: Ove Svahn
Tel: 026-21 70 18
Mobil: 070-643 51 45
Epost: dykbutik@sub.x.se
Vid frågor och anmälan om medlemskap, samt funderingar kring vår dagliga verksamhet.
Namn: Anneli Westlund
Mobil: Mobil 0708-70 70 67
Epost: anneliwestlund@gmail.com