Kontakt  
Ordförande: Ove Svahn
Tel: 026-21 70 18
Mobil: 073- 070 59 07
Epost: ove.svahn@gmail.com
Vid frågor och anmälan om medlemskap, samt funderingar kring vår dagliga verksamhet.
Namn: Anneli Westlund
Mobil: Mobil 0708-70 70 67
Epost: anneliwestlund@gmail.com