Städdag / Årsmöte 2018-06-02
2018-06-02
Grupp 3 Fika
Daniel Lang, Göta Westlund, Kjell Hellström
våren ska bestå av minst, 2 l dricka, 24 öl, 1/2kg kaffe, 2 vetelängder, kakor.


Årsmötet GMBK hålles under dagen