Städdag / Årsmöte 2017-06-03
2017-06-03
Grupp 2 Fika
Anders Wennberg, Marcus Samuelsson, Andreas Samuelsson, Johan Lundberg
våren ska bestå av minst, 2 l dricka, 24 öl, 1/2kg kaffe, 2 vetelängder, kakor.


Årsmötet GMBK hålles under dagen