Städdag!!
2017-09-09
Grupp 2 ansvarar för käk.
Avslutas med informationsmöte.
Start kl.10:00