Städdag höst!!
2020-09-12
Grupp 5 ansvarar för käk.
Avslutas med informationsmöte.
Start kl.10:00